(1)
Skorwid, S. Code-Switching W Wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich Gwar przesiedleńczych W Rosji. swr 2018, 165, 369-380.