(1)
Juszczak, B. Przysłówki I wyrażenia Adwerbialne Pochodzenia Rosyjskiego W języku Polskim (I). swr 2018, 166, 147-159.