Moser, M. . (2020). Przemyśl jako centrum rozwoju języka ukraińskiego (1815–1918) . Slavica Wratislaviensia, 172, 53–66. https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.5