Roszko, D., & Roszko, R. (2022). Projekcja znaczeń w wielojęzycznych korpusach wraz z przykładami jej zastosowania w badaniach korpusowych nad językiem polskim. Slavica Wratislaviensia, 175, 25–36. https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.2