Batsevych, F. (2022). Лінгвальні вияви оповідних голосів у наративі (на матеріалі новели Василя Стефаника „Нитка”). Slavica Wratislaviensia, 175, 131–140. https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.10