Komisaruk, E. (2022). Zaraza — pandemie, epidemie i choroby w literaturze. Wprowadzenie do tematu. Slavica Wratislaviensia, 177, 9–14. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.1