Warda, A. (2022). Obraz zarazy w poezji Dmitrija Chwostowa. Slavica Wratislaviensia, 177, 15–25. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.2