Świetlik, A. (2022). Jak Rosja walczy z „tęczową zarazą”, czyli dyskurs anty-queer we współczesnej rosyjskiej przestrzeni kulturowej. Slavica Wratislaviensia, 177, 95–102. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.8