Tichý, M., & Cindlerová, J. (2022). Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století. Slavica Wratislaviensia, 177, 169–179. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.15