Arsenijević Mitrić, J. N. (2022). Пандемички дискурс у поезији Драгана Хамовића: „Заштитна маска” и „Две хиљаде двaдесета”. Slavica Wratislaviensia, 177, 353–362. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.29