Jaroszewicz, H. (2011). Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna. Slavica Wratislaviensia, 154, 101–120. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/3923