Jaroszewicz, H. (2011). Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009. Slavica Wratislaviensia, 154, 187–191. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/3931