Lis-Wielgosz, I. (2012). Sen w strategii literackiej i ideologicznej na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii. Slavica Wratislaviensia, 155, 19–25. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4073