Kotyńska, K. (2012). Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”. Slavica Wratislaviensia, 155, 233–238. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4093