Krajník, F. (2012). „Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky. Slavica Wratislaviensia, 155, 329–336. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4103