Sielicki, R. (2012). Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty. Slavica Wratislaviensia, 155, 393–401. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4110