Ściepuro, A. (2012). Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej . Slavica Wratislaviensia, 155, 423–428. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4113