Żygadło-Czopnik, D. (2013). Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta. Slavica Wratislaviensia, 157, 107–115. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4143