Malej, I., & Tyszkowska-Kasprzak, E. (2015). Bibliografia prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej. Slavica Wratislaviensia, 158, 13–20. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4168