Tyszkowska-Kasprzak, E. (2017). Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”). Slavica Wratislaviensia, 163, 289–300. https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.25