Jaroszewicz, H. (2018). Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku. Slavica Wratislaviensia, 165, 157–168. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.14