Juszczak, B. (2018). Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny. Slavica Wratislaviensia, 165, 179–191. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.16