Karasiński, A. (2018). Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii. Slavica Wratislaviensia, 165, 209–216. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.18