Rodziewicz, B. (2018). „Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców. Slavica Wratislaviensia, 165, 339–347. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.30