Malej, I. (2018). Gra popędów. Freud o Dostojewskim. Slavica Wratislaviensia, 166, 81–98. https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.6