Gwóźdź-Szewczenko, I. (2019). Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku. Slavica Wratislaviensia, 168, 263–274. https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.22