BJEDOV, V. Planiranje stvaralačkih zadataka u nastavi hrvatskoga jezika kao dio portreta kreativnog nastavnika. Slavica Wratislaviensia, [S. l.], v. 176, p. 139–155, 2022. DOI: 10.19195/0137-1150.176.11. Disponível em: https://wuwr.pl/swr/article/view/14443. Acesso em: 20 maj. 2024.