ANTOŠOVÁ, M. Nákaza a jej sémantické polohy v románe „Atómy Boha“. Slavica Wratislaviensia, [S. l.], v. 177, p. 181–194, 2022. DOI: 10.19195/0137-1150.177.16. Disponível em: https://wuwr.pl/swr/article/view/14760. Acesso em: 2 grudz. 2023.