PYTEL-PANDEY, D. Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009. Slavica Wratislaviensia, [S. l.], v. 154, p. 184–187, 2011. Disponível em: https://wuwr.pl/swr/article/view/3930. Acesso em: 24 maj. 2024.