KRAJNÍK, F. „Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky. Slavica Wratislaviensia, [S. l.], v. 155, p. 329–336, 2012. Disponível em: https://wuwr.pl/swr/article/view/4103. Acesso em: 27 maj. 2024.