ŻYGADŁO-CZOPNIK, D. Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy. Slavica Wratislaviensia, [S. l.], v. 163, p. 611–622, 2017. DOI: 10.19195/0137-1150.163.51. Disponível em: https://wuwr.pl/swr/article/view/4362. Acesso em: 24 maj. 2024.