Bjedov, Vesna. 2022. „Planiranje stvaralačkih Zadataka U Nastavi Hrvatskoga Jezika Kao Dio Portreta Kreativnog Nastavnika”. Slavica Wratislaviensia 176 (wrzesień):139-55. https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.11.