Antošová, Marcela. 2022. „Nákaza a Jej sémantické Polohy V románe „Atómy Boha“”. Slavica Wratislaviensia 177 (grudzień):181-94. https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.16.