Jaroszewicz, Henryk. 2011. „Zleksykalizowane porównania W języku Polskim I Serbskim Jako Baza Derywacyjna”. Slavica Wratislaviensia 154 (styczeń):101-20. https://wuwr.pl/swr/article/view/3923.