Pytel-Pandey, Danuta. 2011. „Lesław Cirko, Akceptacja W Komunikowaniu się. Między Preskryptywizmem a Permisywizmem, Atut, Wrocław 2009”. Slavica Wratislaviensia 154 (styczeń):184-87. https://wuwr.pl/swr/article/view/3930.