Jaroszewicz, Henryk. 2011. „Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009”. Slavica Wratislaviensia 154 (styczeń):187-91. https://wuwr.pl/swr/article/view/3931.