Giergiel, Sabina. 2012. „Przebudzenie Z Melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona”. Slavica Wratislaviensia 155 (grudzień):59-68. https://wuwr.pl/swr/article/view/4077.