Sielicki, Rafał. 2012. „Przeplatanie Się motywów śmierci I Snu W powieści Jana Balabána Zeptej Se táty”. Slavica Wratislaviensia 155 (grudzień):393-401. https://wuwr.pl/swr/article/view/4110.