Żygadło-Czopnik, Dorota. 2013. „Jaroslava Rudiša Wariacje Na Temat Pewnego Miasta”. Slavica Wratislaviensia 157 (wrzesień):107-15. https://wuwr.pl/swr/article/view/4143.