Tyszkowska-Kasprzak, Elżbieta. 2017. „Staruszkowie W Opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl «Koniec wieku»)”. Slavica Wratislaviensia 163 (marzec):289-300. https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.25.