Żygadło-Czopnik, Dorota. 2017. „Starość — (anty)fenomen społeczno-Kulturowy W twórczości Literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans Badawczy”. Slavica Wratislaviensia 163 (marzec):611-22. https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.51.