Jaroszewicz, Henryk. 2018. „Język czarnogórski Na rozdrożu. Główne Kierunki Polityki językowej W Czarnogórze Po 1991 Roku”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty):157-68. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.14.