Karasiński, Artur. 2018. „Tendencja Rozwojowa Futurum W języku Serbskim W świetle bałkanologii”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty):209-16. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.18.