Rodziewicz, Barbara. 2018. „«Gdybym Był bogaty…» Bogactwo Jako Jednostka Aksjotyczna W  świadomości językowej Polaków, Rosjan I Niemców”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty):339-47. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.30.