Skorwid, Sergiej. 2018. „Code-Switching W Wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich Gwar przesiedleńczych W Rosji”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty):369-80. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.33.