Juszczak, Bartosz. 2018. „Przysłówki I wyrażenia Adwerbialne Pochodzenia Rosyjskiego W języku Polskim (I)”. Slavica Wratislaviensia 166 (czerwiec):147-59. https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.11.