Moser, M. . (2020) „Przemyśl jako centrum rozwoju języka ukraińskiego (1815–1918) ”, Slavica Wratislaviensia, 172, s. 53–66. doi: 10.19195/0137-1150.172.5.