Bjedov, V. (2022) „Planiranje stvaralačkih zadataka u nastavi hrvatskoga jezika kao dio portreta kreativnog nastavnika”, Slavica Wratislaviensia, 176, s. 139–155. doi: 10.19195/0137-1150.176.11.