Warda, A. (2022) „Obraz zarazy w poezji Dmitrija Chwostowa”, Slavica Wratislaviensia, 177, s. 15–25. doi: 10.19195/0137-1150.177.2.