Świetlik, A. (2022) „Jak Rosja walczy z «tęczową zarazą», czyli dyskurs anty-queer we współczesnej rosyjskiej przestrzeni kulturowej”, Slavica Wratislaviensia, 177, s. 95–102. doi: 10.19195/0137-1150.177.8.